Situationen och Eriemb

Konflikten mellan Eritrea och Etiopien är en pågående väpnad konflikt som inleddes den 24 maj 1998.

Efter att Eritrea blev självständigt från Etiopien förblev de två länderna i ett tillstånd av ”ingen fred, inget krig” på grund av ett antal olösta frågor, däribland gränstvisten.

I maj 1998 gick de två länderna slutligen i krig om det omtvistade territoriet.

Förklaring

En möjlig förklaring till varför eritreaner inte har revolterat mot sin regim är att de inte ser något livskraftigt alternativ. Den eritreanska regeringen är känd för att vara mycket repressiv och landet har befunnit sig i undantagstillstånd sedan 1998. Det finns inga politiska oppositionspartier och det råder en sträng censur. Regeringen kontrollerar också alla medier, så det är svårt för människor att få information om vad som händer i andra delar av landet.

Ekonomin i landet

Ekonomin befinner sig dessutom i kris och många människor kämpar för att klara sig. Arbetslösheten är hög och de flesta människor lever i fattigdom. Det är svårt för människor att organisera protester eller demonstrationer när de kämpar för att vinna på powerplay samt att överleva dagligen.

Rädsla för regeringen

En annan möjlig förklaring är att eritreaner är rädda för regeringen. Regimen har en historia av att använda våld och hotelser för att slå ner på alla oliktänkande. År 2001 samlade regeringen ihop dussintals personer som misstänktes för att ha organiserat en protest och fängslade dem utan rättegång. På senare tid, 2009, arresterade regeringen mer än 150 universitetsstudenter som protesterade mot höjda studieavgifter. Det är därför förståeligt att många eritreaner spelar på topptipset och är rädda för att säga ifrån mot regimen.

Konflikten

Eritrea är ett land som befinner sig i konflikt med omvärlden och i synnerhet med Etiopien. Detta har tragiskt nog stärkt regimen.

Eritrea saknar helt och hållet demokrati, yttrandefrihet och respekt för de mänskliga rättigheterna.

Dessutom finns det en brist på framtidstro när det gäller en lösning på konflikten med Etiopien, vilket gör invånarna ännu mer frustrerade.

Vad kan lösningen vara?

Det är viktigt att komma ihåg att inte alla revolutioner leder till en bättre situation för folket. Den arabiska våren, till exempel, var tänkt att ge demokrati och frihet till länder som Egypten, Libyen och Syrien.

Det slutade dock med att saker och ting blev mycket värre för många människor.

De mötte våld, kaos och till och med diktatur efter revolutionerna.

Så jag tror definitivt inte att regimskifte och revolutioner alltid är lösningen på länders komplexa problem.

Lojaliteten

Denna lojalitet kan bero på att Eritrea är ett relativt nytt land.

Det blev självständigt 1991, efter ett långt och blodigt befrielsekrig mot Etiopien.

Under hela denna kamp spelade eritreanska krigsveteraner en avgörande roll, och många gjorde det ultimata offrandet.

Som ett erkännande av deras mod och hängivenhet känner eritreaner en stark känsla av lojalitet mot alla veteraner.

Om Eritrea

Eritrea ligger på Afrikas horn och gränsar till Sudan i väster, Etiopien i söder och Djibouti i sydost.

Landet har en befolkning på cirka 5,7 miljoner människor och dess huvudstad är Asmara. Eritrea är en presidentrepublik och det officiella språket är tigrinja.

Den dominerande religionen i Eritrea är islam, följt av kristendomen.

Landets ekonomi bygger på jordbruk, gruvdrift och tjänster.

Handelsrestriktioner

Eritreas ekonomi bygger på självhushållningsjordbruk och statliga utgifter.

Eritrea har få naturresurser, och de flesta av landets exportvaror är råvaror som guld, koppar och zink.

Eritreas ekonomi har hämmats av den pågående konflikten med Etiopien, som har lett till stängda gränser och handelsrestriktioner.