<h2><a href="https://eriemb.se/nyheter/situationen-for-de-manskliga-rattigheterna-i-eritrea/attachment/sb1204-5026-eriemb-se/">Situationen för de mänskliga rättigheterna i Eritrea</a></h2> Situationen för de mänskliga rättigheterna i Eritrea