I Eritrea och framför allt Asmara är behovet av dövskoleverksamhet enorm. Över 500 barn står på listan att bli inskrivna i en dövskola men det finns många mer än så som skulle behöva hjälp. Döva, dövblinda och döva med ytterligare funktionsnedsättning upplever en svår situation när de är omgivna av samhällets attityder och rättigheter. I landet finns det ungefär 15000 döva personer men endast 2 skolor. De skolor som finns leds av evangeliska kyrkan där de jobbar med teckenspråk. Tanken är även att utarbeta teckenspråkslektion och bygga en ny skola.

Det finns bland annat två hjälporganisationer som bidrar till skolorna i Eritrea. Den ena är DAM – Dövas Afrika Mission
samt P12 där du kan välja att ge en gåva och bidra med din hjälp.

Dessa två organisationer försöker att ge alla ett lika värde där vare sig du är döv eller ej så har du rätt till utbildning. De har båda riktat in sig på Eritrea och med hjälp av svenska kyrkan så kan de fira gudstjänst, utöva diakoni och bedriva mission. Deras uppgift är att ge barn och ungdomar möjlighet till att gå i skolan under bra förhållanden. Det är dock inte bara ekonomiska bidrag som behövs utan även ett utbyte av döva personer i Sverige för att ömsesidigt kunna stärka varandra i diverse frågor. Och även för att öka medvetandet bland folk.

eritrea

 

döv