Utvandring från Eritrea

Emigration är faktiskt olagligt i Eritrea; Men Eritrea odlar en växande, aktiv diaspora. Emigrationspolitiken har skapat en territoriellt bunden befolkning för att bibehålla billig arbetskraft till staten och samtidigt skapar en diaspora som bidrar med ekonomiska resurser till regeringen genom att skicka pengar från utlandet till släkt och familj kvar i Eritrea.

Firandet av diasporisk nationalism har framgångsrikt skapat en längtan att återvända hem bland de utvandrade, men det har oavsiktligt skapat en längtan att lämna bland eritreaner för de som är kvar i Eritrea.

Eritreas arbetskraft

Eritrea är ett ursprungsland för män, kvinnor och barn som utsätts för tvångsarbete och sexhandel. Eritreanska män och kvinnor tvingas arbeta inom jordbruk, byggnadsverksamhet, hushållstjänster och gruvdrift i Eritrea och andra länder i regionen, särskilt i följande länder: Etiopien, Sudan och Djibouti. Eritreanska kvinnor och flickor tvingas till hushållsarbete eller sexuellt arbete i Eritrea, Sudan, Egypten, Israel, Kuwait, Libanon, Qatar, Förenade Arabemiraten och Jemen.

Att fly utomlands

Processen att fly Eritrea är väldigt farlig lotteri och många människor dör när de försöker fly från landet. Majoriteten av de eritreaner som försöker fly hamnar i grannländerna, där de ofta utsätts för exploatering och övergrepp. Vissa lyckas ta sig vidare till Europa eller Nordamerika, men resan är lång och mödosam och många omkommer längs vägen.

Varför vill folk lämna landet

Skälen till utvandring från Eritrea är många, men de flesta lämnar landet på grund av de kränkningar av de mänskliga rättigheterna som begås av regeringen. Det handlar bland annat om tvångsarbete, godtyckliga frihetsberövanden, tortyr och sexuellt våld. Situationen är särskilt allvarlig för kvinnor och flickor, som ofta utsätts för våldtäkt och andra former av sexuellt våld.

Hur andra länder ser eritreaner

Eritrea ses ofta som ett ursprungsland för migranter och flyktingar av deras grannländer och skyddet för dom är minimal där flyktingar inte ens våga tala med myndigheten påg rund av rädsla för att bli arresterade och deporterade tillbaka till Eritrea. Det är en av de största orsakerna till varför flyktingarna ofta lever i slav liknande konditionera. I november 2014 drog FN:s särskilda rapportör för mänskliga rättigheter i Eritrea slutsatsen att landet begår ”brott mot mänskligheten” och att dessa brott ”kan vara lika med folkmord”. Rapporten redogjorde i detalj för mord, försvinnanden, tortyr, våldtäkt och annat sexuellt våld samt tvångsarbete och förslavning. I rapporten konstaterades också att regeringen använde sig av ett kontrollsystem som ”är liktydigt med slaveri” och att situationen för de mänskliga rättigheterna i Eritrea var ”förfärlig”.

Hur ser livet ut för dom som lyckas fly

Eritreaner som har lyckats fly landet möter ofta utmaningar i sina nya länder. De kanske inte kan hitta arbete eller få tillgång till utbildning och hälsovård. De kan också uppleva diskriminering och främlingsfientlighet. I vissa fall kan de hållas i förvar eller deporteras tillbaka till Eritrea, där de riskerar att utsättas för kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Emigrationen från Eritrea motiveras av många faktorer, bland annat de brott mot de mänskliga rättigheterna som begås av regeringen. Emigrationsprocessen är farlig och många människor dör när de försöker fly från landet. De som lyckas fly ställs ofta inför utmaningar i sina nya länder, bland annat diskriminering och främlingsfientlighet. Trots svårigheterna fortsätter många eritreaner att emigrera i jakt på ett bättre liv.