EU beslutade att ge 2 miljarder kronor i bistånd till Eritrea mellan år 2016-2020 vilket är en kraftig höjning sedan förra perioden. Men nu diskuteras frågan vilt vad som händer med dessa pengar, Eritrea lovar en sak men vad det är som faktiskt sker är en annan. EU diskuterar regelbundet frågan om mänskliga rättigheter med Eritrea men de tycks inte vilja resonera och på senare tid kritiserar Eu-parlamentet både Eritrea och EU:s biståndsprogram då frågan om Dawit Isaak inte ens togs upp.

– Kränkningar av de mänskliga rättigheterna är omfattande i Eritrea. Sedan åtta år ligger landet i botten på i Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex. Det är Afrikas värsta fängelse för journalister. EU:s biståndsprogram löper över flera år och förhandlingarna med mottagarlandet är ett utmärkt tillfälle för unionen att ställa krav. Miljarduppgörelsen med Eritrea offentliggjordes i december. Och kommissionen hänvisar till ett mer än ett år gammalt uttalande. Det är bedrövligt, skriver Björn Tunbäck, styrelseledamot i Reportrar utan gränser.

Vad som kommer ske här näst går det endast att spekulera kring men att ge ett bidrag på 2 miljarder kronor till ett land som inte håller vad de lovar är inte rätt någonstans.

Om du är intresserad kan du genom denna sida kan du läsa om Europaparlamentets resolution om situationen i Eritrea.

 

Under de två senaste åren kom drygt 20 000 asylsökande till Sverige från Eritrea och under 2016 väntas det fortsätta i samma takt. Man kunde ha förväntat sig att människorättsläget i Eritrea var en central fråga i biståndsöverläggningarna säger Björn. Och för alla flyktingar som Sverige tar emot ber vi endast om en person tillbaka, Dawit Isaak men det ser inte bra ut. EU vill ses som ett fredsprojekt med mänskliga rättigheter som en ledstjärna men det finns många anledningar till att ifrågasätta deras engagemang. Anses det som acceptabelt att en man som suttit fängslad i över 14 år utan rättegång inte ens nämns när EU ger miljardbistånd till just det landet? Genom att glömma Dawit glömmer man även hans kollegor och alla andra journalister som sitter fängslade.