Eritreaner är förutom syrier den stora flyktinggruppen som tar sig över medelhavet till Europa. Det är en ström av flyktingar som vuxit under åren och i Sverige har antalet ökat med över 1000% jämfört med 2014 då över 18 000 personer kom från Eritrea. Dock så har situationen i Eritrea inte försämrats de senaste åren utan ekonomin har istället blivit bättre.

-I dagsläget finns inga internationella organisationer som är verksamma i landet vilket gör det svårt att få tillförlitlig landinformation om Eritrea. Det är därför oerhört viktigt att de som får skydd berättar vad de utsatts för i hemlandet och under deras flykt. Deras historier ger viktiga signaler om vad som sker i regionen och utvecklingen i ett land som annars i stora delar är stängt för omvärlden säger Fredrik Beijer.

Den enskilt största orsaken är att människor uppmuntras att lämna Eritrea av oppositionella och att västerländska regeringar lovar permanent uppehållstillstånd. I Sverige får eritreaner sedan 2014 permanent uppehållstillstånd, efter beslut från Migrationsverket.

Resultatet har blivit att regimen sitter säkrare än någonsin då alla regimkritiker och ungdomar lämnar landet. Det är framför allt avsaknaden av framtidstro som får människor att fly men långtifrån alla eritreaner har skyddsbehov. De socioekonomiska och politiska begränsningarna som finns i landet är liknade med Sydsudan, Jemen, Somalia och Nordkorea. Det är den Eritreanska regeringen som har huvudansvar för befolkningens lidande och de har misslyckats med att leda landet i rätt riktning. Eritreaner måste gå i bräschen och lyfta frågan om varför de flyr, hitta lösningar för en bättre framtid i landet. Långsiktiga och varaktiga lösningar finns alltid i landet man flyr i från, tyvärr inte landet man kommer till.