Om snöskoterförsäkring i Sverige

De flesta vet redan att du enligt lag måste försäkra din bil. Dock är det kanske inte lika många som vet att denna lag även gäller för andra typer av motorfordon och detta inkluderar även snöskoter. Så länge din snöskoter inte är avställd så måste den alltså ha åtminstone en trafikförsäkring.

Med tanke på att säsongen för snöskoter bara är några månader under året så kan det kanske kännas lite surt att behöva betala för en försäkring under hela året. Detta kanske framförallt eftersom de flesta försäkringar gäller för ett år i taget, i vilket fall som du kommer att behöva betala premien även under de månader som skotern är avställd. Men med det sagt så finns det flera försäkringsbolag som låter dig betala en lägre premie under dessa månader, samtidigt som din snöskoter fortsätter att vara skyddad mot bland annat stöld och brand.

Vad ingår i en snöskoterförsäkring?

Precis som andra typer av försäkringar så kan det skilja sig ganska stort från försäkring till försäkring, men även från bolag till bolag.

Om du väljer att nöja dig med en enkel trafikförsäkring så kommer du att ha ett grundskydd som täcker personskador på dig, passagerare, medtrafikanter och annan egendom. Dock så täcker den inga skador på din egen skoter. Om din skoter kanske redan har några år på nacken och du inte oroar dig särskilt mycket för skador så kan detta vara nog, men om du vill ha en försäkring som även täcker din skoter så kan det vara värt att titta lite närmare på en hel eller halvförsäkring.

Utöver grundskyddet så täcker en halvförsäkring också stöld, brand, glasskador och rättsskydd, medan en helförsäkring även täcker vagnskador – och detta är oavsett om du är den som vållat olyckan eller inte. Du har även täckning för andra typer av olyckor eller skadegörelse.

Extra skydd med tillägg

Vad som täcks av en försäkring kan som sagt variera en hel del. Om det är något som du känner fattas i din försäkring så kan du alltid köpa ett tillägg som ger din skoter ytterligare skydd. Dessa skydd kan täcka allt från stöld och brand till andra skador. Du kan också få en ökad ersättning vid olycksfall.

Många försäkringsbolag erbjuder också en så kallad avställnings och garageförsäkring som skyddar din skoter under de månader som den står avställd. För visst skulle det kännas skönt att veta att du är skyddad om något skulle hända med din skoter även under de månader som den står oanvänd?

Det finns även en så kallad stilleståndsersättning som kan ge dig ersättning om du av någon anledning inte kan använda din skoter under skotersäsongen. I det här fallet så kommer du att få en ersättning för varje dag som skotern står i verkstan och i vissa fall kan du också få låna en ersättningsskoter att använda under tiden.

Måste jag försäkra min skoter?

Enligt lagen så måste samtliga motorfordon ha åtminstone en trafikförsäkring, och detta gäller även snöskoter så länge den inte står avställd. Precis som för bil och andra motorfordon så kan du tvingas betala böter för varje dag som din snöskoter står oförsäkrad och dessa böter kan väldigt snabbt växa till en väldigt saftig nota. Med andra ord så lönar det sig att skaffa en försäkring, även om du kanske inte är så orolig för skador på din skoter.